Samenwerking

Adcodi is een initiatief dat openstaat voor samenwerking. Enerzijds is dat samenwerking met ondernemers ter ondersteuning van hun financiële administratie, anderzijds is dat samenwerking met accountants en administratieve dienstverleners om op een gemeenschappelijk platform voordelen te behalen. 

De huidige trend in de administratieve dienstverlening is dat intelligente software een steeds groter deel van het invoerwerk overneemt. Dit gaat op termijn efficiency voordelen opleveren voor het verwerken van administraties en betekend dat minder administratieve medewerkers nodig zijn.

Kantoren die dit niet tijdig inzien hebben op termijn een te groot kantoorapparaat om te kunnen blijven concurreren met de nieuwe ontwikkeling. Adcodi ziet samenwerking als een belangrijk middel om schaalvergroting na te streven. Binnen het klantennetwerk zijn daarna veel mogelijkheden tot specialisatie mogelijk, waardoor klanten optimaal geadviseerd kunnen worden.

 

Voordelen:

  • Overal toegankelijk
  • Online samenwerken
  • Actuele informatie
  • Geen hosting
Powered by Mensink & Smallegoor Accountancy en Belastingadvies